درباره ما

شهرداري گلشن مهمترين هدف خود را تامين رضايت شهروندان تعريف نموده است و در راستاي تامين رضايت شهروندان اهداف ذيل را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است : 

۱- ارتقاء دانش ومهارت كاركنان از طريق آموزشهاي مستمر واثربخش 
۲- بكارگيري تكنيكهاي كيفي با هدف ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به شهروندان 
۳- استفاده بهينه از تجهيزات وامكانات 
۴- گسترش فضاي سبز منطقه وارتقاء كيفيت نگهداري از فضاهاي سبز موجود 
۵- ارتقاء كيفيت پروژه هاي عمراني منطقه 
۶- بهبود عبور ومرور وحمل ونقل شهري 
۷- ايجاد بسترهاي لازم به منظور ارتقاء كيفيت شرايط محيطي منطقه 
۸-ايجاد زمينه هاي افزايش انگيزه در كاركنان با هدف ارائه خدمات با كيفيت و به موقع به شهروندان.

شهر گلشن

گلشن شهری است که در سال 1389 برپایه دستوردولت دربخش مرکزی شهرستان دهاقان دراستان اصفهان ازبهم پیوستن سه روستای موسی آباد، دولت آبادومهدی آباد ایجاد شده است. این شهرنودونهمین شهراستان اصفهان است ودرسال 1390 جمعیتی بالغ بر 5058نفرداشته است.

Publish modules to the "offcanvs" position.